Seizoen 2017-2018

Het Nationale Volksfront

Een streepje geschiedenis uit het collectieve Franse verleden: De geboorte van extreem rechts in Frankrijk. Jean-Marie Le Pen wil een nieuwe wind laten blazen in de Franse politiek maar zal daarvoor op zoek moeten gaan naar financiële middelen. Hubert Lambert leeft al een tijdje op de rand van zijn eigen bestaan. Een alcoholist. Een homoseksueel. Maar ook een miljonair. Een miljonair. Le Pen aast op Lamberts geld, de laatste is zich van geen kwaad bewust.

Meer weten

Tot volgend jaar.

Hij en Zij hebben een vreemde affaire. Ondanks het feit dat ze beiden met een ander trouwen, blijven ze elkaar één keer per jaar zien tijdens romantische weekendjes. Het stuk begint aan het einde van hun eerste ontmoeting, wanneer ze hun jaarlijkse afspraak maken. Hierna zien we ze elke vijf jaar bij hun geheime rendez-vous in een hotelkamer. De ontmoetingen zelf veranderen van stiekem en met schuldgevoel beladen, via de eerste ruzietjes en verzoeningen, tot een parallelle huwelijkssituatie. We zien hoe het feminisme, de Vietnamoorlog, de veranderende seksuele moraal, plastische chirurgie en nieuwe therapieën hun weerslag hebben op hun relatie. De eerste jaren kenmerken zich nog door frivoliteiten en koddigheden, met als hoogtepunt de acht maanden zwangerschap van Doris die waggelend haar buik voor zich uitduwt. Met het verstrijken van de jaren zien we de personages in hun rol groeien. Ook ontstaat er meer plaats voor minder eenduidige gevoelens: “Had ik je al verteld dat ik oma ben geworden?” En levenslessen “Het leven is comfortabel en dat is zo slecht nog niet.” Hun verknochtheid aan elkaar wordt groter, en daarmee ook de angst elkaar te verliezen. Een romantische komedie over liefde en hartstocht en wat we ons daarbij voorstellen..

Meer weten

1 + 1 = appel

‘Het ministerie van Vreemde Stemmen‘ en het ‘ministerie van Vreemde Ziektes‘ houden spoedberaad op het ministerie van ‘Vreemde Stappen‘. Inhoud van de vergadering is top secret. Er heerst crisis in het land. Of misschien ook niet? 1 + 1 = appel is een stuk met een duidelijke knipoog naar absurd theater, en is schatplichtig aan Monty Python, Jiskefet en ander moois.

Meer weten

PIER

Iedereen heeft een litteken. Het herinnert u eraan dat ge geleefd hebt. Die glazen kast op uwe kop... of die keer dat ge met uwe fiets zijt gevallen met kin op den borduur, en maar bloeden... Pier is ne rare gast. Een stil water met een diepe grond. Zo ene waarvan ge denkt, dat is niets voor mij. Ik verschoot toen ik dat las in de gazet. Ik herkende zijne foto direct. Hij was veel vermagerd. Het was een heel raar artikel, hoe er over hem geschreven werd. Dat is Pier niet, dacht ik. Ik dacht eerst dat ze ne verkeerde foto hadden gepubliceerd. Ik heb nog gebeld naar de gazet,maar ‘t was wel degelijk hem. Ge begrijpt dat niet. Soms staat den duivel voor uw deur zonder dat ge het door hebt… Een ‘puzzelvoorstelling’ die onder uw vel kruipt… met life muziek en zang, dans, projectie en veel acteren.

Meer weten

Jeugdwerking Colisse & Co

Vrijdag 11 mei om 20u15 toonmoment van de Jeugdwerking van Colisse&Co in het Cultuurcentrum Gildenhuis. Inkom is GRATIS.

Meer weten